Metro News kirjutab Vancouveri võtetest – 1. osa!

9 06 2009

MetroNews.ca raporteerib juba mõni aeg tagasi lõppenud Vancouveri võtteid viieosaliselt. Esimene osa ilmus internetti eile, väidetavalt peaks täna tulema uus 🙂 Terve artikli nägemiseks vajuta järgnevale lingile.

UUENDUS

kell 18.48 lisasime tõlke! Read the rest of this entry »

Teade “ekstralt” Montepulcianost

25 05 2009

Üks “ekstra” Montepulciano võtteplatsilt kirjutas pika-pika kirja võttel toimuvast–

The crew was very quick and organized, and divided all the extras into groups: “the drivers”, “the reds”, and “the blacks”. We felt like the prey of the production company. They then offered us breakfast, which I was grateful for since my stomach was complaining more than Rosalie. Me and all the other drivers (there were about a hundred of us), were then told to park in the front of the main entrance of the town, where a yellow Porsche was also parked! My God, what a beautiful car! The rest of the extras were taken inside the city wall, where they would be shooting the reunion between Edward and Bella later in the week.

The wait was unnerving. And extremely long. In the meantime, we learned the shooting schedule: Monday is rehearsals, Tuesday inside the city again, Wednesday and Thursday in the city square (Where there is expected to be 1000 extras), and Friday was for any needed reshoots. While I was waiting, I saw a really pretty girl with brown hair in jeans and t-shirt. For a second I thought it was Kristen Stewart, but then I realized it was her stunt double. The similarities between the two was striking, especially from behind.

At around 10pm, it’s our turn. When arrived in front of the door, Chris Weitz’s assistant, Bill, arranged the order of all the cars. Every time he looked at me and my car, he smiled. They then began tests with the Porsche, with Bella’s and Alice’s stunt doubles. And here’s the funny part: Alice had a stunt MAN, instead of a woman. He was wearing a headscarf, sunglasses, a red leather glove and a long grey coat with big silver buttons. Bella’s stunt double, instead, was dressed very simply, wearing only a green sweater and jeans.

The tests of the Porsche were seemingly never-ending, they really wanted it to be perfect. They did not

overlook even the smallest detail: everything -from the placement of the car to all the car sounds- had to be just right. They even were overly careful with all the red flags placed around Montepulciano. The crew was sweaty and shouting us to get in our places, to which we obliged. Bill (Weitz’s assistant) was always calm and smiling, every once in a while stopping to talk to us on set.

~

Meeskond oli väga kiire, nad jagasid “ekstrad” gruppidesse – “sõitjad”, “punased” ja “mustad”. Tundsime end nagu ‘ettevõtte’ saak. Nad pakkusid meile hommikusööki, mis oli meeldiv, kuna mu kõht tegi rohkem häält kui Rosalie oma. Mina ja teised ‘sõitjad’ (neid oli umbes 100) pidime parkimlinna peasissepääsu juurde, kuhu kollane Porsche oli ka pargitud! Mu jumal, kui ilus auto! Ülejäänud “ekstrad” käsutati linnamüüride vahele, kus nad peaksid hiljem sel nädalal filmima Edwardi ja Bella taasühinemist.

Ootamine tegi jõuetuks. Äärmiselt kaua pidime ootama. Vahepean me õppisime filmimise plaani: esmaspäev on proovipäev, teisipäev linna sees, kolmapäeval ja neljapäeval linna väljakul (kuhu on oodata 1000 “ekstrat”), ja reede on juhuks, kui on vaja midagi veel või uuesti filmida. Kui ma ootasin, nägin ühte väga kena tüdrukut pruunide juustega, teksades ja t-särgis. Korraks arvasin, et see on Kristen Stewart, aga siis sain aru, et see oli tema dublant. Sarnasused nende kahe vahel olid hämmastavad, eriti tagantpoolt.

Kella 10pm ajal oli meie kord. Kui jõudsime ukse juurde, Chris Weitz’i abiline, Bill, korraldas autode järjekorda. Iga kord kui ta vaatas minu ja mu auto poole, ta naeratas. Siis nad hakkasid testima Porschet, koos Bella ja Alice’i dublantidega. Ja siin on naljakoht: Alice’i dublant on mees, selle asemel, et oleks naine. Ta kandis pearätikut, päikeseprille, punast värvi nahast kinnast ning pikka halli mantlit suurte hõbedate nööpidega. Bella dublant oli see-eest riietatud väga lihtsalt, ainult roheline kampsun ja teksad.

Testid Porschega näisid mitte kunagi lõppevat, nad tõesti tahtsid, et see t

uleks perfektne. Nad ei lasknud silma üle libiseda isegi kõige väiksemast detailist: kõik – alates auto asukohast, lõpetades auto helidega – pidi olema õige. Nad olid isegi väga ettevaatlikud kõigi punaste lipukestega, mis on riputatud ümber ja Montepulciano sisse. Meeskond oli higine(? :D) ja käsutasid meid õigetesse kohtadesse, mida me olime sunnitud tegema. Bill (Weitz’i abiline) oli kogu aeg rahulik ja naeratas, aeg-ajalt peatus, et meiega vestelda.

Tervet kirjutist saad lugeda RobPattzNews’ist.