“Noorkuu” Itaalias filmivõtetel

24 10 2009

Rooma filmifestivalil näidatakse mõningaid klippe “Noorkuu” filmist ning selle tegemisest.  Siin on väike klipp filmimisest Itaalias.

Video eilsest filmimisest Montepulcianos

29 05 2009

VÕIB SISALDADA SPOILEREID!!

Vaata live-videot eilsest filmimisest Montepulcianost. Video Radar-Online’is.

Pildid otse võtetelt, kõige kuumemad!

28 05 2009

Tundub olevat piltiderohke nädal.. Järjekordsed pildid Itaaliast–

Kui soovid enda uudishimu talitseda, ära vaata edasi, kuid väga vastupandamatutel soovitan vaadata pilte, mis ilmuvad teieni pärast järgmise lingi klõpsamist 😉

Uuendus kell 18.35! Read the rest of this entry »

Mis päeval, mis toimub?

26 05 2009

LaineyGossipil on detailne ülevaade, mis stseene sel nädalal täpselt filmitakse, kuidas, kus ja kellega –

Kristen Stewart ja Ashley Greene Itaalias

First two days will focus on Bella trying to make her way through the throngs of festival revelers to reach Edward. She jumps in the fountain, wades through it, towards him. Of course she makes it in time at which point he pulls her into a building.

By the way – if you’re wondering, yes, they’ll be trying to include the “slamming” into his body.

When they reunite, Bella and Edward do kiss followed by the arrival of Jane and the others.

They’ll also film something from Alice’s perspective on these two days. She “sees” Edward sparkling in the sunlight.

Some the driving sequences will also go ahead on Tuesday and Wednesday, schedule permitting. .

On Thursday they’ll be jumping into a hole in the ground. This will likely be Robert Pattinson’s final day barring any major delays – heads up to you twi-hards who’ve made the journey.

Friday is more driving and Porsche work.

~ tõlk

Kaks esimest päeva keskendutakse Bella festivalipidulistest läbitrügimisse, et Edwardini jõuda. Ta hüppab purskkaevu, sulpsab sellest läbi, Edwardi poole. Muidugi ta teeb seda ajas, mil Edward tõmbab ta hoonesse (??).

Muideks –kui te imestatue, siis jah, nad proovivad/üritavad kaasata ka Edwardi kehasse “põrkamise”/”kinnilöömise”.

Kui nad taasühinevad, Bella ja Edward suudlevad, kui neile järgnevad Jane ja teised.

Nad samuti filmivad midagi Alice’i vaatevinklist nende kahe päeva jooksul. Ta “näeb” Edwardit sädelemas päikese käes.

Mõned sõidu-“asjad” samuti jätkuvad teisipäeval ja kolmapäeval, (kui) ajaplaan lubab..

Neljapäevalnad hüppavad läbi augu [eilses või üleeilses postituses peaks olema ka pilt sellest metalliga kaetud august maas]. See peaks olema Robert Pattinsoni viimane päev, kui välja arvata mõni tähtsam viivitus – heads up to you twi-hards, kes on võtnud ette selle reisi.

Reedel rohkem sõitu ja Porsche-tööd.

Videod “Noorkuu” võtetelt Itaaliast!

26 05 2009

Vapustavad videod, ..

.. mis siis, et lühikesed, näeme vähemalt üht kohta filmist, ja see on ilus! Porsche tundub sellises valguses hoopis teistsugune.. 😉

Kristen võtetel

25 05 2009

Kristen on päriselt ka võtetel kohal.. see ju ei ole tema dublant?

Teade “ekstralt” Montepulcianost

25 05 2009

Üks “ekstra” Montepulciano võtteplatsilt kirjutas pika-pika kirja võttel toimuvast–

The crew was very quick and organized, and divided all the extras into groups: “the drivers”, “the reds”, and “the blacks”. We felt like the prey of the production company. They then offered us breakfast, which I was grateful for since my stomach was complaining more than Rosalie. Me and all the other drivers (there were about a hundred of us), were then told to park in the front of the main entrance of the town, where a yellow Porsche was also parked! My God, what a beautiful car! The rest of the extras were taken inside the city wall, where they would be shooting the reunion between Edward and Bella later in the week.

The wait was unnerving. And extremely long. In the meantime, we learned the shooting schedule: Monday is rehearsals, Tuesday inside the city again, Wednesday and Thursday in the city square (Where there is expected to be 1000 extras), and Friday was for any needed reshoots. While I was waiting, I saw a really pretty girl with brown hair in jeans and t-shirt. For a second I thought it was Kristen Stewart, but then I realized it was her stunt double. The similarities between the two was striking, especially from behind.

At around 10pm, it’s our turn. When arrived in front of the door, Chris Weitz’s assistant, Bill, arranged the order of all the cars. Every time he looked at me and my car, he smiled. They then began tests with the Porsche, with Bella’s and Alice’s stunt doubles. And here’s the funny part: Alice had a stunt MAN, instead of a woman. He was wearing a headscarf, sunglasses, a red leather glove and a long grey coat with big silver buttons. Bella’s stunt double, instead, was dressed very simply, wearing only a green sweater and jeans.

The tests of the Porsche were seemingly never-ending, they really wanted it to be perfect. They did not

overlook even the smallest detail: everything -from the placement of the car to all the car sounds- had to be just right. They even were overly careful with all the red flags placed around Montepulciano. The crew was sweaty and shouting us to get in our places, to which we obliged. Bill (Weitz’s assistant) was always calm and smiling, every once in a while stopping to talk to us on set.

~

Meeskond oli väga kiire, nad jagasid “ekstrad” gruppidesse – “sõitjad”, “punased” ja “mustad”. Tundsime end nagu ‘ettevõtte’ saak. Nad pakkusid meile hommikusööki, mis oli meeldiv, kuna mu kõht tegi rohkem häält kui Rosalie oma. Mina ja teised ‘sõitjad’ (neid oli umbes 100) pidime parkimlinna peasissepääsu juurde, kuhu kollane Porsche oli ka pargitud! Mu jumal, kui ilus auto! Ülejäänud “ekstrad” käsutati linnamüüride vahele, kus nad peaksid hiljem sel nädalal filmima Edwardi ja Bella taasühinemist.

Ootamine tegi jõuetuks. Äärmiselt kaua pidime ootama. Vahepean me õppisime filmimise plaani: esmaspäev on proovipäev, teisipäev linna sees, kolmapäeval ja neljapäeval linna väljakul (kuhu on oodata 1000 “ekstrat”), ja reede on juhuks, kui on vaja midagi veel või uuesti filmida. Kui ma ootasin, nägin ühte väga kena tüdrukut pruunide juustega, teksades ja t-särgis. Korraks arvasin, et see on Kristen Stewart, aga siis sain aru, et see oli tema dublant. Sarnasused nende kahe vahel olid hämmastavad, eriti tagantpoolt.

Kella 10pm ajal oli meie kord. Kui jõudsime ukse juurde, Chris Weitz’i abiline, Bill, korraldas autode järjekorda. Iga kord kui ta vaatas minu ja mu auto poole, ta naeratas. Siis nad hakkasid testima Porschet, koos Bella ja Alice’i dublantidega. Ja siin on naljakoht: Alice’i dublant on mees, selle asemel, et oleks naine. Ta kandis pearätikut, päikeseprille, punast värvi nahast kinnast ning pikka halli mantlit suurte hõbedate nööpidega. Bella dublant oli see-eest riietatud väga lihtsalt, ainult roheline kampsun ja teksad.

Testid Porschega näisid mitte kunagi lõppevat, nad tõesti tahtsid, et see t

uleks perfektne. Nad ei lasknud silma üle libiseda isegi kõige väiksemast detailist: kõik – alates auto asukohast, lõpetades auto helidega – pidi olema õige. Nad olid isegi väga ettevaatlikud kõigi punaste lipukestega, mis on riputatud ümber ja Montepulciano sisse. Meeskond oli higine(? :D) ja käsutasid meid õigetesse kohtadesse, mida me olime sunnitud tegema. Bill (Weitz’i abiline) oli kogu aeg rahulik ja naeratas, aeg-ajalt peatus, et meiega vestelda.

Tervet kirjutist saad lugeda RobPattzNews’ist.

Mõlemad Porsched ühel pildil

24 05 2009

Meile teada olevad kaks Porschet on nüüd tabatud ühele pildile ning ülemisel pildil paistab telk?buss?järelkäru? filmijatele ning osatäitjatele ehk kõigile, kes filmimise kõrgema astmega seotud on. 🙂

Pilte Montepulcianost uuesti ja uuesti..

24 05 2009


Just nii õrnake puust ja paberist tehtud purskkaev ongi.. kui praegu tuleks Montepulcianos torm, kas sellest siis midagi alles ka jääks? 😦

Väidetavad ‘ekstrad’, kuid nad ei tohi suud paotada, muidu jäävad oma võimalustest ilma.

Et pilte suuremalt näha, klikka parema hiirenupuga ja siis view/show picture 😉

Kõik pildid on pärist TwilightersItalia.com leheküljelt!

Pressiteade Eagle Picturesilt

23 05 2009

Eagle Pictures – “Noorkuu” levitaja Itaalias – on saatnud laiali pressiteate kinnitades paljutki, mida me teame filmimisplaanist ja detailidest Montepulcianos. Siin on tõlk itaaliakeelselt lehelt inglise keelde (allikas: newmoonmovie.org)

In a few days to complete the cast arrives in Italy to turn Montepulciano two chapters in the book NEW MOON, second episode of the Twilight saga, is set in Volterra. The course will be set blindatissimo.

Tomorrow [today, ndr.] Pattinson flying from Cannes to Rome. Then will drive to Montepulciano. Filming Italian start on set May 26 and end on 29th This is the cast list of a hill

  • Kristen Stewart – Bella
  • Robert Pattinson – Edward
  • Ashley Greene – Alice Cullen
  • Daniel Cudmore – FELIX – Volturi
  • Charlie Bewley – DEMETRA – Volturi
  • Dakota Fanning – JANE – Volturi
  • Chris Weitz – Director

On May 30 there will be in Montepulciano a gathering of all the Italian twilighters, expected more than 5,000 girls. Many are from ‘broad there are those who come even from Japan. There is no longer a free hotel within a radius of 20 km.

Meanwhile, the historic center of Montepulciano is preparing to receive the set.

L ‘Androne Hall Michelozzo attributed to the great Florentine Renaissance architect, and the famous cloister were painted dark red, under the attentive eyes of the technicians and the’ administration. For weeks the girls will file photograph in front of the ‘hall.

Piazza Grande was just the fountain described in the book, it is 7 meters long and made of wood and paper.

~

Kokkuvõtvalt – Tuli välja, et Pattinson saabub või saabus juba, alles täna Itaaliasse Roomasse ning sõidab sealt edasi Montepulcianosse.

30. mail toimub Montepulcianos Itaalia “Videviku”-fännide kogunemine, oodata on rohkem kui 5000 fänni. Paljud on ka väljaspoolt riiki, osad tulevad kohale isegi Jaapanist. 20 kilomeetri raadiuses linnast ei ole selleks ajaks enam isegi vaba hotelliruumi.

Kuulus klooster värviti tumepunaseks tähelepanelike tehnikute ja administratsiooni silme all.

Piazza Grande on täpselt selline purskkaev nagu raamatus kirjeldatud – 7 meetrit kõrge (või hoopis lai?!) ning tehtud puust ja paberist.

Montepulciano, mis teed?

23 05 2009

Väljaku peahoonele on lisatud punaseid lippe, samuti linna erinevatele seintele jne. Montepulcianosse on kohale jõudnud ka lisarahvast, kes võltsil St. Marcus Day’l kõik linna keskväljakule peavad kogunema ning filmis osalevad. TwilightersItalia.com kirjutab (reedel, 22. mail)–

Each one of them was clad in red. Hoods, robes, t-shirt, caps…everything was red! They couldn’t really say anyhing because the producers have told them that if they were caught they would be expelled from the set and nobody wants to lose the chance to be in the movie.

It’s said that this afternoon there was a little commotion and they think Robert Pattinson was there, but nobody would say that plainly. There are no pictures of him at the airport because he went out through a side exit allowed to the airport staff only.

Today the porsche crew finished working and, from what we understood, tomorrow Robert Pattinson himself will shoot some scene, maybe something related to Edward’s desperation before the Volturi’s verdict.

It won’t be Kristen Stewart to jump in the fountain but her stunt double, an Italian girl. Right now, Alan Cappelli, the stunt double for Robert Pattinson is waiting in his car to be called to set. We don’t know though what scene they’ll shoot.
~
Igaüks neist oli kaetud punasesse. Kapuutsid, kleidid, t-särgid, mütsid.. kõik oli punane! Nad ei tohtinud midagi rääkida, sest produtsentidel on nendele sõnad peale loetud, et kui nad midagi välja räägivad, kaotavad võimaluse filmis osaleda

Nagu öeldud, täna pärastlõunal oli väike segadus ja arvatakse, et Robert Pattinson on kohal, kuid keegi ei saa seda esialgu tõestada. Temast pole lennujaamas ühtegi pilti, sest ta läks välja küljeuksest, mis on mõeldud tegelikult ainult lennujaama ametnikele.

Porsche tiim lõpetas täna töötamise ja, nagu me aru saime, homme Robert Pattinson on ise võtetel, võib-olla midagi seotud Edwardi hulljulguse, Volturi otsusega.

See, kes purskkaevu hüppab, ei hakka olema Kristen Stewart ise, vaid tema dublant, üks Itaalia tüdruk. Just praegu, Alan Cappelli, kes on Robert Pattinsoni dublant, ootab oma autos, et teda võttele kutsutaks. Me ei tea, mis stseeni nad filmivad kahjuks.

Siit ka kaks videot peaväljakul toimuvast– (sisu on küll üsna sama, kuid tegijad on erinevad.. :D)

Ootame järgmisi teadaandeid meie kullakalli interneti avarustest! 😉

Robert Pattinson jõudis Itaaliasse, samuti ka ekstrad

23 05 2009

Pattinson jõudis Montepulcianosse eile, kohaliku aja järgi 12.30PM ning on juba jõudnud Tuscany’sse. TwilightersItalia kirjutab–

Also today, they’re shooting in the centre of the city, our friends told us that the Porsche was actually there this morning. With a bit of luck we’ll have some pictures to share of that too later.

~

Täna (22. mail) filmivad nad kesklinnas, sõbrad rääkisid, et Porsche oli seal täna hommikul. Kui on õnne, saame ka sellest pilte ning jagame teiega.

Veel Montepulcianost – purskkaevuga tehti proov ning valmistati filmivõteteks ette. Uuuh, millal Greene ja Stewart kohale jõuavad?

Samuti on kohale hakanud veerema ka punastes särkides ringi käivad ekstrad–

Kollane Porsche Montepulcianos tabatud!

21 05 2009

Video on tehtud TwilightersItalia poolt, lisaks kirjutab Ale veebis–

The big man you can see in some pictures is one of the stuntmen. He had an Alice wig, a bandana, a couple of elbow high red gloves, and seemingly from far he actually looked like our loved little vampire/pixie.

Mauro secretly told us that there are two yellow porsche in Montepulciano, placed in different places of the town. As they were not exactly identical, one had yellow brake pad cover and another had them red, Production was willing to spend to the incredible amount of €5800 PER PIECE to have them all red!!!

Luckily they found out a way to paint them, but this episode says a lot on how high is this movie’s budget!!!

The helicopter we told you about ealier, has kept low-flying whole day long filming aerial of the main square.. The fountain is not finished yet, so probably this was a rehearsal or shooting for the DVD’s extra-contents .

~

Suur mees, keda te näete osadel piltidel on üks neist ‘trikimeestest’. Tal oli Alice’i parukas, kaelarätik, mõned küünarnukini ulatuvad punased kindad ja kaugelt vaadates ta tegelikult paistabki nagu meie väike vampiir.

Mauro rääkis saladuskatte all meile, et Montepulcianos on kaks kollast Porschet, erinevatesse kohtadesse paigutatud linnas. Need pole aga identsed – ühel on kollane tihendipadi (?:D) ning teisel punane – ometigi production oli valmis kulutama üllatava summa mõlema auto eest – €5800, et saada mõlemat punast!!!

Õnneks leidsid nad viisi kuidas neid värvida, kuid see episood näitab kui kõrgel on selle filmi eelarve!!!

Helikopter, millest oleme varemgi rääkinud, filmib jätkuvalt madalal lennates terve päeva, jättes filmilindile peaväljaku.. Purskkaev ei ole veel lõpetatud, niiet võib-olla oli see proov või DVD ekstra ossa midagi.

Film hakkab valmis saama.. kahe nädala pärast pühapäeval näeme MTV Eestist loodetavasti MTV Videoauhindade jagamise galal näidatud klippi, mis meie südame põrutama paneb. 😉

Montepulcianos toimuv

20 05 2009

Järgnev video on Montepulcianos toimunud muutustest, taustaks Carter Burwelli “River Flows In You”.

TwilightItalia.com’i Shire kirjutab ka–

Essentially, in this article we say that yesterday, the Mayor of Montepulciano was in the town square (where the fountain is being built) in person and it seems like they were working on security.

The most interesting (and strange) fact is that our friend found a lot of road signs around town saying that some streets will be closed on friday, May 22nd, from 6:00 A.M. to 9:00 P.M.

~

Eile olid Montepulciano linnavalitsuse (?) liikmed isiklikult linnaväljakul kohal (kuhu ehitatakse purskkaevu) ja näib, et mõtlesid turvalisuse peale.

Kõige huvitavam (ja veidram) fakt on, et meie sõber leidis palju teemärke/-silte linnas ja ümber selle, mis ütlevad, te teed on suletud reedel, 22. mail, kell 6.00-21.00.

Kas see võib tähendada, et filmimine algab varem, mitte 25-ndal? Vastus peaks selguma hiljemalt reedel 😉

Montepulcianos müüakse”Noorkuu”-nimelist seepi

19 05 2009

Itaallased on ära hakanud kasutama “Videviku” kuulsust ning hakanud tootma erinevaid kaupu, et kliente tõmmata.

Üks uusimaid kaubandust täiustavaid esemeid on “Noorkuu”-nimeline seep, mille lõhnast ega pehmusest me midagi ei tea.

Allikas: TwilightersItalia.com