“Noorkuu” Itaalias filmivõtetel

24 10 2009

Rooma filmifestivalil näidatakse mõningaid klippe “Noorkuu” filmist ning selle tegemisest.  Siin on väike klipp filmimisest Itaalias.

Video eilsest filmimisest Montepulcianos

29 05 2009

VÕIB SISALDADA SPOILEREID!!

Vaata live-videot eilsest filmimisest Montepulcianost. Video Radar-Online’is.

Pildid otse võtetelt, kõige kuumemad!

28 05 2009

Tundub olevat piltiderohke nädal.. Järjekordsed pildid Itaaliast–

Kui soovid enda uudishimu talitseda, ära vaata edasi, kuid väga vastupandamatutel soovitan vaadata pilte, mis ilmuvad teieni pärast järgmise lingi klõpsamist 😉

Uuendus kell 18.35! Read the rest of this entry »

Mis päeval, mis toimub?

26 05 2009

LaineyGossipil on detailne ülevaade, mis stseene sel nädalal täpselt filmitakse, kuidas, kus ja kellega –

Kristen Stewart ja Ashley Greene Itaalias

First two days will focus on Bella trying to make her way through the throngs of festival revelers to reach Edward. She jumps in the fountain, wades through it, towards him. Of course she makes it in time at which point he pulls her into a building.

By the way – if you’re wondering, yes, they’ll be trying to include the “slamming” into his body.

When they reunite, Bella and Edward do kiss followed by the arrival of Jane and the others.

They’ll also film something from Alice’s perspective on these two days. She “sees” Edward sparkling in the sunlight.

Some the driving sequences will also go ahead on Tuesday and Wednesday, schedule permitting. .

On Thursday they’ll be jumping into a hole in the ground. This will likely be Robert Pattinson’s final day barring any major delays – heads up to you twi-hards who’ve made the journey.

Friday is more driving and Porsche work.

~ tõlk

Kaks esimest päeva keskendutakse Bella festivalipidulistest läbitrügimisse, et Edwardini jõuda. Ta hüppab purskkaevu, sulpsab sellest läbi, Edwardi poole. Muidugi ta teeb seda ajas, mil Edward tõmbab ta hoonesse (??).

Muideks –kui te imestatue, siis jah, nad proovivad/üritavad kaasata ka Edwardi kehasse “põrkamise”/”kinnilöömise”.

Kui nad taasühinevad, Bella ja Edward suudlevad, kui neile järgnevad Jane ja teised.

Nad samuti filmivad midagi Alice’i vaatevinklist nende kahe päeva jooksul. Ta “näeb” Edwardit sädelemas päikese käes.

Mõned sõidu-“asjad” samuti jätkuvad teisipäeval ja kolmapäeval, (kui) ajaplaan lubab..

Neljapäevalnad hüppavad läbi augu [eilses või üleeilses postituses peaks olema ka pilt sellest metalliga kaetud august maas]. See peaks olema Robert Pattinsoni viimane päev, kui välja arvata mõni tähtsam viivitus – heads up to you twi-hards, kes on võtnud ette selle reisi.

Reedel rohkem sõitu ja Porsche-tööd.

Videod “Noorkuu” võtetelt Itaaliast!

26 05 2009

Vapustavad videod, ..

.. mis siis, et lühikesed, näeme vähemalt üht kohta filmist, ja see on ilus! Porsche tundub sellises valguses hoopis teistsugune.. 😉

Kristen võtetel

25 05 2009

Kristen on päriselt ka võtetel kohal.. see ju ei ole tema dublant?

Teade “ekstralt” Montepulcianost

25 05 2009

Üks “ekstra” Montepulciano võtteplatsilt kirjutas pika-pika kirja võttel toimuvast–

The crew was very quick and organized, and divided all the extras into groups: “the drivers”, “the reds”, and “the blacks”. We felt like the prey of the production company. They then offered us breakfast, which I was grateful for since my stomach was complaining more than Rosalie. Me and all the other drivers (there were about a hundred of us), were then told to park in the front of the main entrance of the town, where a yellow Porsche was also parked! My God, what a beautiful car! The rest of the extras were taken inside the city wall, where they would be shooting the reunion between Edward and Bella later in the week.

The wait was unnerving. And extremely long. In the meantime, we learned the shooting schedule: Monday is rehearsals, Tuesday inside the city again, Wednesday and Thursday in the city square (Where there is expected to be 1000 extras), and Friday was for any needed reshoots. While I was waiting, I saw a really pretty girl with brown hair in jeans and t-shirt. For a second I thought it was Kristen Stewart, but then I realized it was her stunt double. The similarities between the two was striking, especially from behind.

At around 10pm, it’s our turn. When arrived in front of the door, Chris Weitz’s assistant, Bill, arranged the order of all the cars. Every time he looked at me and my car, he smiled. They then began tests with the Porsche, with Bella’s and Alice’s stunt doubles. And here’s the funny part: Alice had a stunt MAN, instead of a woman. He was wearing a headscarf, sunglasses, a red leather glove and a long grey coat with big silver buttons. Bella’s stunt double, instead, was dressed very simply, wearing only a green sweater and jeans.

The tests of the Porsche were seemingly never-ending, they really wanted it to be perfect. They did not

overlook even the smallest detail: everything -from the placement of the car to all the car sounds- had to be just right. They even were overly careful with all the red flags placed around Montepulciano. The crew was sweaty and shouting us to get in our places, to which we obliged. Bill (Weitz’s assistant) was always calm and smiling, every once in a while stopping to talk to us on set.

~

Meeskond oli väga kiire, nad jagasid “ekstrad” gruppidesse – “sõitjad”, “punased” ja “mustad”. Tundsime end nagu ‘ettevõtte’ saak. Nad pakkusid meile hommikusööki, mis oli meeldiv, kuna mu kõht tegi rohkem häält kui Rosalie oma. Mina ja teised ‘sõitjad’ (neid oli umbes 100) pidime parkimlinna peasissepääsu juurde, kuhu kollane Porsche oli ka pargitud! Mu jumal, kui ilus auto! Ülejäänud “ekstrad” käsutati linnamüüride vahele, kus nad peaksid hiljem sel nädalal filmima Edwardi ja Bella taasühinemist.

Ootamine tegi jõuetuks. Äärmiselt kaua pidime ootama. Vahepean me õppisime filmimise plaani: esmaspäev on proovipäev, teisipäev linna sees, kolmapäeval ja neljapäeval linna väljakul (kuhu on oodata 1000 “ekstrat”), ja reede on juhuks, kui on vaja midagi veel või uuesti filmida. Kui ma ootasin, nägin ühte väga kena tüdrukut pruunide juustega, teksades ja t-särgis. Korraks arvasin, et see on Kristen Stewart, aga siis sain aru, et see oli tema dublant. Sarnasused nende kahe vahel olid hämmastavad, eriti tagantpoolt.

Kella 10pm ajal oli meie kord. Kui jõudsime ukse juurde, Chris Weitz’i abiline, Bill, korraldas autode järjekorda. Iga kord kui ta vaatas minu ja mu auto poole, ta naeratas. Siis nad hakkasid testima Porschet, koos Bella ja Alice’i dublantidega. Ja siin on naljakoht: Alice’i dublant on mees, selle asemel, et oleks naine. Ta kandis pearätikut, päikeseprille, punast värvi nahast kinnast ning pikka halli mantlit suurte hõbedate nööpidega. Bella dublant oli see-eest riietatud väga lihtsalt, ainult roheline kampsun ja teksad.

Testid Porschega näisid mitte kunagi lõppevat, nad tõesti tahtsid, et see t

uleks perfektne. Nad ei lasknud silma üle libiseda isegi kõige väiksemast detailist: kõik – alates auto asukohast, lõpetades auto helidega – pidi olema õige. Nad olid isegi väga ettevaatlikud kõigi punaste lipukestega, mis on riputatud ümber ja Montepulciano sisse. Meeskond oli higine(? :D) ja käsutasid meid õigetesse kohtadesse, mida me olime sunnitud tegema. Bill (Weitz’i abiline) oli kogu aeg rahulik ja naeratas, aeg-ajalt peatus, et meiega vestelda.

Tervet kirjutist saad lugeda RobPattzNews’ist.